Crowdmanagement en planvorming

Wanneer je weet hoe mensenmassa’s zich bewegen en waar eventuele risico’s zitten kun je goed in kaart brengen waar sturing, bewegwijzering of mankracht nodig is. Gezien de huidige maatregelen zal crowd management een belangrijkere rol gaan spelen in het dagelijks leven.

Crowd management is het systematisch plannen van en het sturing geven aan een ordelijk verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen. Dus het publiek moet zich veilig kunnen verzamelen en verplaatsen op en rondom het evenement of terrein.

Het voorkomen van overcrowding, zorgdragen voor een goede doorstroming en de juiste bereikbaarheid van bijvoorbeeld kassa’s en toiletten zijn belangrijke onderwerpen.

Elk evenement vraagt om een eigen analyse en deze werken wij uit en koppelen daar de nodige maatregelen aan, met als doel een ordelijk verloop van het evenement of de gebeurtenis. In een analyse nemen wij het terrein onder de loep en maken hier een capaciteitsberekening voor. Bezoekersprofielen, tijden en communicatie zijn een aantal aandachtspunten die we hierin meenemen.

Over ons

Crowd Safety Company is al tientallen jaren actief in de evenementen sector en adviseert op het gebied van Crowd management. Het goed begeleiden van grote groepen mensen bij grootschalige evenementen valt onder onze kernactiviteiten.

Crowd Safety Company

Wie zijn wij

Onze missie

Evenementen

Trainingen

© 2022 Created with Royal Elementor Addons