Crisismanagement

Een crisissituatie is een acute noodsituatie waarbij de openbare orde ernstig verstoord kan raken. Een crisis gaat meestal gepaard met substantiële dreiging, hoge mate van onzekerheid, een verrassingselement en korte beslistijden. Crowd Safety Company is thuis in crisismanagement waarbij we van tevoren een uitgebreid plan opstellen waarbij we mogelijke noodsituaties voorspellen, beoordelen, analyseren en proberen te voorkomen. We maken van tevoren duidelijke afspraken hoe de communicatielijnen verlopen, mocht er zich een crisis voordoen.

Over ons

Crowd Safety Company is al tientallen jaren actief in de evenementen sector en adviseert op het gebied van Crowd management. Het goed begeleiden van grote groepen mensen bij grootschalige evenementen valt onder onze kernactiviteiten.

Crowd Safety Company

Wie zijn wij

Onze missie

Evenementen

Trainingen

© 2022 Created with Royal Elementor Addons