Risicoanalyses

De eerste stap in het borgen van de veiligheid is het doen van een grondige risicoanalyse. Crowd Safety Company inventariseert de risico’s op verschillende terreinen. De risico’s zijn vaak sterk afhankelijk van de omstandigheden, zoals de locatie, het aantal bezoekers, de mogelijke vluchtwegen en de weersomstandigheden. Onze kracht ligt in het bekijken van de samenhang tussen de omstandigheden en het mogelijke verloop van een evenement. De risicoanalyse geeft een beeld van de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden en de scenario’s die we moeten voorbereiden.

Veiligheidsplannen

Crowd management

Het veiligheidsplan is het belangrijkste document in het borgen van de veiligheid van een evenement. Het plan is de weerslag van alle veiligheidsmaatregelen, de blauwdruk op basis waarvan de gemeente een vergunning verstrekt en het ‘Handboek Soldaat’ voor de uitvoering. Het omvat de risicoanalyse, een omschrijving van de veiligheidsorganisatie, een omschrijving welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen en omschrijvingen van verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen. Ook staat in het plan hoe de crisisorganisatie eruit ziet en te werk gaat.

Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Crowd Safety Company kan het vooronderzoek (risicoanalyse), het opstellen en het uitvoeren van het veiligheidsplan voor zijn rekening neme

Een wezenlijk onderdeel van het veiligheidsplan is het overzien en beheersen van de bewegingen van grote groepen bezoekers. Ons doel van crowd management is om de bezoeker te allen tijde een gevoel van ruimte en veiligheid te geven. Verplaatsingen in tegengestelde richtingen of opeenhoping van grote mensenmassa’s bij bijvoorbeeld horeca of sanitair zijn belangrijke aandachtspunten. Crowd Safety Company doet onder meer een goede studie van de aan- en afvoerroutes, het terrein, het programma en de kritieke momenten die daarin plaatsvinden. Ook bekijken we mogelijke omstandigheden die op kunnen treden. In het crowd managementplan is onder meer aandacht voor bewegwijzering, creëren van (alternatieve) looproutes, scenario’s bij mogelijke risico’s. 

Crisismanagement

Hoeveel scenario’s we ook uitgedacht hebben, het kan altijd gebeuren dat een evenement anders loopt dan verwacht. In veel gevallen is er dan sprake van een crisis. Het kan voorkomen dat daar andere organisaties bij betrokken worden, zoals politie, ambulance en andere hulpdiensten. In het veiligheidsplan omschrijft Crowd Safety Company de organisatie in geval van een crisis of calamiteit. Crowd Safety Company adviseert de organisatie in geval van crisis en kan (onderdelen van) crisismaatregelen uitvoeren.

Monitoring en
tracking

Naast de ogen en oren van medewerkers zet Crowd Safety Company digitale hulpmiddelen in om het verloop van een evenement te monitoren. Zo beschikken we onder meer over GPS-trackers waarmee we bijvoorbeeld real time beveiligers en EHBO-medewerkers kunnen volgen.  Zo kunnen we bij incidenten sneller de juiste mensen erop afsturen en het incident efficiënt afhandelen. Informeer naar de mogelijkheden om bij uw evenement deze hulpmiddelen in te zetten.

Persoonlijke
veiligheid

Specifieke personen verwachten van evenementenorganisaties een nog hoger niveau van veiligheid. Crowd Safety Company staat organisatoren bij in het nemen van maatregelen om de persoonlijke veiligheid van artiesten of speciale bezoekers te waarborgen. Het leveren van persoonlijke veiligheid kan in specifieke gevallen ook als losstaande dienstverlening afgenomen worden.

Uitvoering

De kracht van een beveiligingsplan zit hem ook in de goede uitvoering ervan. De kunst is om de maatregelen te vertalen in bruikbare handboeken en protocollen voor medewerkers en hen te trainen in een vlekkeloze uitvoering ervan. Crowd Safety Company biedt aan om ook de uitvoering voor zijn rekening te nemen. Daarbij maken we gebruik van onderaannemers.

Wij helpen een opdrachtgever graag om de juiste bemensing van de veiligheidsorganisatie te organiseren. Voor de uitvoering van de veiligheidsplannen maken we dikwijls gebruik van SHEDD security. 

Over ons

Crowd Safety Company is al tientallen jaren actief in de evenementen sector en adviseert op het gebied van Crowd management. Het goed begeleiden van grote groepen mensen bij grootschalige evenementen valt onder onze kernactiviteiten.

Crowd Safety Company

Wie zijn wij

Onze missie

Evenementen

Trainingen

© 2022 Created with Royal Elementor Addons